Starostové a zákon o sociálním bydlení

V polovině října se uskutečnilo další z pravidelných jednání předsednictva klubu starostů, které se tentokrát sešlo v Jindřichově Hradci.
Stěžejním bodem jednání byla debata nad návrhem zákona o sociálním bydlení. K tomuto předsednictvo své připomínky vyjádřilo již dříve a ty byly zcela zásadní. Po další diskusi nad koncepcí s návrhem tak, jak je předkládán, klub nesouhlasí. Tento návrh v současné podobě považuje za pro obce nepřijatelný.

Naši kandidáti do kraje

Klub starostů a primátorů ČSSD se otevírá všem zastupitelům socdem.

Klub v Praze 2

V červnu se uskutečnila již 5. Valná hromada Klubu starostů a primátorů České strany sociálně demokratické. Účast na jednání se oproti uplynulým letům zvyšuje a svědčí to tak o zdařilém navázání na činnost Klubu v letech 2012 až 2014. Valné hromady se coby hosté mimo jiných účastnili i předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec, místopředseda ČSSD pro hospodaření Martin Starec a ti byli takto přítomni debatě o dalším směrování Klubu, který hodlá zvýšit svou autoritu v debatách s pracovníky ministerstev a konzultacích jimi připravovaných zákonů. Do budoucna se bude orientovat pouze na několik dílčích témat, aniž by nutně musel obsáhnout vše.

Klub starostů ČSSD ve své práci nepolevuje

Dalším z pravidelných jednání předsednictva Klubu starostů a primátorů České strany sociálně demokratické bylo květnové setkání ve Vyškově.

Hlavním tématem byla příprava valné hromady starostů a primátorů ČSSD plánovaná na polovinu měsíce července. Zprávou o činnosti v uplynulém období a potvrzením správného směrování své práce uvnitř strany a určením dalších cílů, chtějí doložit prospěšnost jak pro sociální demokracii tak i pro své obce.

Výročí osvobození a pocta padlým

Letos je to už 71 let od konce 2. světové války. K poctě těm, jež naši svobodu vykoupili svými životy se otrokovičtí sešli v předvečer dne příchodu svobody do našeho města.

Veselé Velikonoce!

Klub starostů a primátorů ČSSD konzultuje nový zákon

V České Lípě proběhlo v polovině března další z pravidelných pracovních setkání předsednictva Klubu starostů a primátorů České strany sociálně demokratické. Otrokovický starosta Jaroslav Budek spolu s předsedou klubu Stanislavem Mrvkou, starostou Jindřichova Hradce a dalšími kolegy většinu jednání věnovali problematice přípravy zákona o sociálním bydlení,  když k tomuto jednání přicestovali i zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí jež tento zákon připravuje.

Setkání se seniory

Poslední únorová středa byla dnem výročního setkání Kvítkovického klubu seniorů. Společenská místnost byla plná a poslední volná místa byla vyhrazena zástupcům města, kdy k návštěvě přišla nejen vedoucí sociálního odboru s kolegy, ale i starosta Otrokovic Jaroslav Budek. Výroční zpráva předsedkyně klubu jednání zahájila a po pěkných písničkách a říkankách dětí kvítkovické školky došlo i na besedu se starostou. Pochopitelně zápisník podnětů od seniorů se zase naplnil. Prořezání stromů, poničená cesta, rozbitý chodník a samozřejmě i nešťastný odklad napajedelské části obchvatu se probraly. Část z podnětů byla podle příkazu starosty již ověřena a došlo i k přenesení pokynů k nápravě řediteli technických služeb.

„Chodím mezi vás rád, i když z toho kolikrát vyplyne i řada úkolů. Ale jestliže nám všem společně jde o město a o to, aby se v něm dobře žilo, je to jedině dobře.“ řekl starosta Budek.

Rozhovor starosty Jaroslava Budka pro ParlamentniListy.cz

Mgr. Budek Jaroslav - starosta města

Jak jste se svěřil pro ParlamentníListy.cz, jednou z priorit nové koalice je snaha po celé volební období vytvářet přebytkové, či vyrovnané rozpočty a tak snižovat dluh města. Zároveň ale uznáváte, že to ve světle současných problémů, bude úkol velmi složitý. Do jaké míry se Vám daří tomu Vašemu cíli dostát?

Rok 2015 byl z pohledu financí nesmírně složitý. Již v prvních měsících jsme řešili dofinancování projektu z roku 2014, kdy jsme realizovali nový vjezd do průmyslového areálu Toma křížením se železniční tratí. Jednalo se o doplatek  ve výši více než 80 miliónů korun. Abychom zabezpečili plynulý tok financí /cashflow/, bylo potřebné požádat o půjčku ve výši 20 mil. korun.