ČSSD Otrokovice » Aktuálně » Jednání klubu starostů se členy vlády


Jednání klubu starostů se členy vlády

V uplynulých dnech se v prostorách Kramářovy vily v Praze uskutečnilo druhé jednání Předsednictva Klubu se členy vlády za ČSSD. Vedle předsedy vlády B. Sobotky se jednání za ministerskou stranu účastnili rovněž Milan Chovanec, Jan Chvojka, J. Havlíček, M. Marksová a K. Valachová.

V průběhu jednání zhodnotil předseda Stanislav Mrvka činnost Klubu v uplynulém roce, zhodnotil spolupráci mezi Klubem a členy vlády za celé volební období a dále se věnoval možným dopadům schvalované legislativy na města a obce České republiky. V této souvislosti zmínil především takzvanou „pamlskovou“ vyhlášku, návrh na povinnost přijímat dvouleté děti do mateřských škol, dopad zavedení registru přestupků na vybavení obecní policie i nezamýšlené dopady rozpočtové odpovědnosti, na kterou byla senátory podána ústavní stížnost. Na vystoupení předsedy S. Mrvky reagovali další členové předsednictva klubu, kteří doplnili stručný výklad předsedy o další informace z praxe. Diskuse se týkala oblasti nepojistných sociálních dávek (zejména tzv. obchodu s chudobou), sociálního bydlení, stávky řidičů MHD v České Lípě.
Starosta Otrokovic Jaroslav Budek hovořil o problematice sociální soudržnosti na Zlínsku v souvislosti s odborářskou stávkou v Mitasu a o školství a dotacích do sportu promluvil i osobně s ministryní Kateřinou Valachovou.
Na názory členů Předsednictva reagoval předseda vlády B. Sobotka a postupně všichni přítomní členové vlády.

Druhá, kratší část jednání, se týkala role starostů v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. K tomuto bodu byl přizván bývalý první předseda Klubu, dnes starosta Náchoda, místopředseda ČSSD a poslanec PČR, Jan Birke, který je zároveň volebním manažerem ČSSD. Jan Birke vnímá spolupráci s Klubem ve třech základních aspektech: spolupráce na přípravě volebního programu ČSSD, spolupráce na zajímavých mediálních tématech a spolupráce při kontaktní kampani, která by měla být vedena na podzim letošního roku. V této souvislosti hovořil J. Birke o regionálních lídrech na úrovni okresů, kterými by při kontaktní kampani měli být právě úspěšní krajští a obecní zastupitelé. Mítinky na náměstích má sociální demokracie v těchto volbách využívat méně než v minulosti.

Vzhledem ke konci volebního období současné vlády se těžiště zájmu Klubu přesouvá z legislativy k přípravě voleb, které nepřímo ovlivní i komunální sféru. Předseda vlády Bohuslav Sobotka požádal Klub o doplnění připravovaného volebního programu o čtyři zásadní okruhy otázek, které se mají týkat podpory výstavby bytů v území, financování místních komunikací, podpory veřejné dopravy v území a podpory sportu.

Comments are closed.