ČSSD Otrokovice » Aktuálně » Českoněmecká konference o komunální politice za účasti otrokovických


Českoněmecká konference o komunální politice za účasti otrokovických


V polovině listopadu se v Praze konala VI. česko-německá konference komunálních politiků obou zemí, pořádaná nadací Fridrich-Ebert-Stiflung ve spolupráci s klubem Starostů a primátorů ČSSD. Tématem jednání byly aktuální výzvy měst a obcí ČR A SRN, jimiž jsou modely financování komunální sféry, sociální bydlení a sociální začleňování a pozvání k němu využili i zástupci komunální politiky ze Zlínska. Z Vizovic přicestoval Jiří Madzia a Otrokovice byly zastoupeny starostou Jaroslavem Budkem a Ivo Novotným.Součástí konference bylo i setkání s patronem konference poslancem a předsedou Ústřední kontrolní komise Romanem Váňou, jež účastníky provedl prostorami Poslanecké sněmovny.

Druhý den byl dnem jednacím a stěžejním bodem byla debata o financování komunální sféry v obou zemích. Z diskuse k příspěvkům Stanislava Mrvky, starosty Jindřichova Hradce a předsedy Svazu měst a obcí SRN Rolanda Schäfera vyplynul rozdíl mezi systémy v obou zemích, kdy na české straně obce zásadně postrádají konkrétní garance financování, jež naopak v Německu jsou naprosto obvyklé. Ve spolkových zemích jsou tyto principy součástí zemských ústav, kdežto český právní řád tento „princip konexity“, kdy každá nová kompetence je od počátku doprovázena odpovídajícími finančními prostředky, vůbec neobsahuje.

Neméně zajímavou byla i debata o sociálním bydlení, kde si „česká strana“ stěžuje zejména na problémy spojené s výplatou dávek na bydlení a zároveň i na nedotaženost vládou připravovaného návrhu zákona o sociálním bydlení. Němečtí kolegové byli překvapeni českým pojetím trvalého pobytu, kdy osoby nemají povinnost svůj pobyt úředně hlásit a možnost „bydlení“ na ohlašovně obecního úřadu nechtěli chápat vůbec.
Ve třetím bloku se diskutovalo o sociálním začlenění a tady bylo německou stranou zvoleno téma aktuální integrace uprchlíků. Byť přednášející starostka i další komentáře hovořily i o negativních zkušenostech, velká část vystoupení sdělovala příklady pozitivního přístupu německých měst, jež tuto problematiku vnímají jako cestu k zastavení stárnutí německé populace. Hosté ze Spolkové republiky se vesměs kloní k tomu, že uprchlickou krizi zvládnou, protože jinou cestu nemají. Naivní či příliš vstřícní nejsou, ale předpokládají zvládnutí situace a počítají s tím, že integrace bude přínosem.

Ke slovu se dostal i otrokovický starosta, když hovořil o tom, že města východu České republiky podstatně více komunikují spíše se Slovenskem než se Spolkovou republikou Německo. „My máme sice přirozeně blíž na Slovensko, ale zkušenosti a informace kolegů starostů německých měst o tom, jak jejich zákony a podmínky fungují v praxi, jsou inspirací, kterou my neustále potřebujeme,“ říká starosta Jaroslav Budek a dodává „cestou pokusů a omylů při přípravě předpisů či vyhlášek a nebo i zákonů, jak se to někdy praktikuje u nás, se jít nedá, protože to si obyvatelé našich měst nezaslouží.“

Leave a Reply