Poslanecká kancelář Aleny Gajdůškové

Odpoledne pro rodinu

Poděkování našim poslancům

Jednání klubu starostů se členy vlády

V uplynulých dnech se v prostorách Kramářovy vily v Praze uskutečnilo druhé jednání Předsednictva Klubu se členy vlády za ČSSD. Vedle předsedy vlády B. Sobotky se jednání za ministerskou stranu účastnili rovněž Milan Chovanec, Jan Chvojka, J. Havlíček, M. Marksová a K. Valachová.

Pozvánka na oslavu Svátku práce

Slovo starosty ke vstupu do nového roku

Vážení spoluobčané, přátelé

v posledních dnech roku uplynulého a na prahu roku nového je dobrým zvykem ohlédnout se za rokem odcházejícím a zamyslit se nad tím, co se nám v čase minulém podařilo, co méně a co očekáváme od roku následného. Takové malé ohlédnutí a výhledy do roku příštího zcela určitě patří k těmto svátečním dnům. Rovněž na radnici v našem městě bilancujeme a plánujeme a jak je již tradicí a protože finance jsou pravidelně až na prvním místě, zmíníme nejprve je.

Předsednictvo republikového Klubu starostů ČSSD jednalo v Otrokovicích

Dne 10. ledna se uskutečnilo již 8 jednání Předsednictva Klubu v tomto volebním období. Starostové tentokrát jednali ve Zlínském kraji, ve městě Otrokovice. Předmětem jednání byly především legislativní témata na straně jedné a vnitřní záležitosti Klubu na straně druhé.

Českoněmecká konference o komunální politice za účasti otrokovických


V polovině listopadu se v Praze konala VI. česko-německá konference komunálních politiků obou zemí, pořádaná nadací Fridrich-Ebert-Stiflung ve spolupráci s klubem Starostů a primátorů ČSSD. Tématem jednání byly aktuální výzvy měst a obcí ČR A SRN, jimiž jsou modely financování komunální sféry, sociální bydlení a sociální začleňování a pozvání k němu využili i zástupci komunální politiky ze Zlínska. Z Vizovic přicestoval Jiří Madzia a Otrokovice byly zastoupeny starostou Jaroslavem Budkem a Ivo Novotným.